Genel Bilgiler

İnsanlarla Dost Olduktan Sonra Köpeklerin Bakışları Değişti

Rottweiler insanla dost olduktan sonra , bakışların değişmesi

İnsanlarla Dost Olduktan Sonra
Köpeklerin Bakışları Değişti
İki gelişmiş kas, onlara kurtlarda olmayan farklı yüz ifadeleri
imkanı tanıyor.

HALEY WEISS
17 Haziran 2019
Ceviri Ilker Unlu

Köpekler neredeyse evcilleştirilmiş diğer türlerden çok daha fazla insanla göz kontağı
kurma ihtiyacı duymaktadır İnsanlara yakın büyütüldüklerinde daha dört aylıkken
insanların ilgisini üzerlerine çekme mücadelesine girmeye başlarlar. Pek çok kişi için
o sıcak bakışlara karşı koymak çok güçtür. Yakın zamanda yayınlanan bir araştırmaya
göre insanın yüreğinin yağlarını erimesinin nedeninin köpeklerin bize öyle bakis
sekilleri olabilir.
Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayınlanan bir araştırma
köpeklerin yüzlerinin, gözlerini çerçeveleyen özel bir çift kas sayesinde, kurtlarda var
olmayan kompleks ifadeler verebildiğini söylemektedir. Bu kaslar, iç kaşlarını
kaldırarak ‘’nolur beni eve götür’’ bakışını atma imkanı tanıyor. Bu, evcil köpeğin
insanlarla daha iyi iletişime geçmek için özel bir yetenek geliştirmiş olabileceğine dair
bilim insanlarının bulduğu ilk evrimsel kanıt.
Çalışma için Portsmouth Üniversitesi’nin Köpek Bilişsellik Merkezi’deki bir takım,
köpeğin gözlerini açan ve genişleten iki kası incelediler. Bu şekilde gözleri daha iri,
daha ifadeli ve dolasıyla daha şirin görünüyor. ‘’Retraktör anguli okuli lateralıs’’ ve
levator anguli okuli medialis kasları (neyseki RAOL ve LAOM diye tanınıyorlar)
gözlerin çevresindeki kas halkasını, üstündeki kaşların iki ucuna bağlayan kısa ve düz
iki hattı oluşturuyor.
Bu araştırmacılar uzun süredir köpeklerin insanlarla nasıl göz kontağı kurmaya
hevesli olduklarını ve özellikle de kaşlarını nasıl hareket ettirdikleri ile ilgileniyorlardı.
2017’de çalışmanın ana yazarı Juliane Kamınski köpeklerin insanlar onlarla
ilgilendiklerinde kaşlarını daha fazla ve görmezden gelindikleri ya da yemek
verilmediğinde ise daha az oynattıklarını gözlemledi. Bu da bu hareketin bir noktaya
kadar isteğe bağlı olduğuna işaret ediyordu. Araştırma, köpekler bu kasları
kullandıklarında insanların onlara daha olumlu tepkiler verdiklerini göstermiştir.
İnsanlar ve köpeklerin gözleri birbirine kenetlendiğinde ikisi de oksitosin akışının
keyfini çıkarmaktadırlar.
Bu sadece iki türün gözlerinin dünyada bir yerde birleştiği basit bir aşk hikayesi
değildir. Tüm ortaklıklarda olduğu gibi bu yıllar süren evrim ve büyümenin bir sonucu
olma ihtimali var. Eğer köpekler insanlara olan bağlarının sonucu olarak kaşlarının
hareketini maniple etme yeteneği geliştirdilerse bunun karşılaştırması tutsak kurtlara
bakarak yapılabilir. Köpekler yaklaşık 33 000 yıl önce özellikle de gri kurttan ayrıldığı
için bu iki hayvan üzerinde yapılan çalışma 4 ayaklı zaman kapsülünün açılıp icine
bakılmasına benzetilebilir. İki tür arasındaki ayrılma köpeklerin evcilleşmeye
başladıkları zamana denk gelmektedir. Bugün, araştırmacılar köpeklerin zaman içinde
tam olarak nasıl değişim gösterdiklerini anlayabilmek için türler arasındaki farkları
belirleyip üzerlerinde çalışabiliyorlar.
Bu durumda bahsi geçen kasları hareket ettiren kaşlar köpeğin anatomisine ek olarak
ortaya çıkmış gibi görünmeketdır. Araştırmacıların baktıkları 4 gri kurtta bu kaslar
bulunmamaktadır. (RAOL ve LAOM kaslarının öncülleri olabilecek lif öbekleri
bulmuşlardır.) Araştırmacıların baktıkları 6 köpek ırkında ise bu iki kasın da tam
olarak gelişmiş ve gayet güçlü olduğunu gözlemlemişlerdir. Daha kurtvari bir ırk olan
ve gruptaki en eski ırk Kabul edilen Sibirya Husky’sinde araştırmacılar RAOL
bulamamışlardır.
Bazen bu tip değişimlerin ilk ortaya çıkışı hemen tespit edilemez. Düşük kulaklar ve
kısa ağız yapısı gibi belirli fiziksel köpek özellikleri, muhtemelen ev hayvanlarında
tercih edildikleri için, evcilleştirmeye kodlanmış gelişimsel hücrelerden
kaynaklanmaktadır. Bu yeni araştırmaya göre ise fiziksel özellik ve onla alakalı
davranış arasındaki bağ biraz daha direktir. Duke Üniversitesi Köpek Bilişsellik
Merkezi müdürü Brian Hare’in sorularımıza elektronik postayla verdiği cevapta çoğu
aynı araştırmacılara ait daha önceki çalışmanın köpeklerin yüz ifadesindeki bu
değişimin köpek-insan ilişkisini arttırdığını ve suankinin ise bu değişimin köpeklerin
kurtlardan ayrıldıktan sonraki zaman denk geldiğine işaret ettiğini söylemiştir.
Evrimsel standartlara göre kurt ile köpeğin ayrılmasından sonra geçen zaman iki yeni
yüz kasının gelişimi için yeterince uzun görünmüyor. Bir türün bu kadar hızlı
değişebilmesi için oldukça güçlü bir etkinin buna neden olması gerekmeketdir. İşte
burada araya insanlar girmektedir. Gözlerinin büyüklüğünü ve genişliğini abartacak
yeteneğe sahip bir hayvan grubuyla çok derin bir bağ kurdugumuz acik. Bakışları bize
insan bebeklerini anımsatırken annelik iç güdülerimizi tetikliyor. Araştırmalar zaten
daha çok insansı yüz ifadesine sahip ırkların daha çok tercih edildiğini göstermesinin
yanı sıra bu son araştırma yüz ifadesini daha iyi kullanabilen köpeklerin barınaklardan
daha kolay sahiplendirilebildiğini ortaya koymuştur. Bunun nedeni tamamiyle RAOL
ve LAOM kaslarını kullanabilme becerilerine bağlanmaktadır. Bilerek bu özellik için
üretmesek de bu yüz ifadesi onlara çok şey kazandıran bir özelliğe dönüşmüştür. Hare,
bu kasların evcilleştirme süreci içinde geliştiğini; ancak insanlarla etkileşimlerinin
köpeklere sağladığı bu büyük bir avantaj insanların haberi olmadan gerçekleştiği
açıklamasını yapmaktadır.
Tim Smith
Boston Üniversitesi’nde Köpek Bilişselliği üzerinde çalışan ancak bu çalışmanın
parçası olmayan yardımcı professor Angie Johnston “bu öylesine klasik bir insan
sistemi ki, kendi çocuklarımızla kurduğumuz ilişkiyi andırıyor,” diyor. “Köpek
bilişselliği ve köpeklerin evcilleşme sürecinde baktığımızda tekrar tekrar karşımıza
çıkan şey, onların adeta çocuklarımız gibi toplumumuzdaki bu çok önemli rolün bir
parçası olmayı başarmış olmalarıdır. Sahip olduğumuz sisteme kendilerini dahil
ediyorlar.”
Bu tip insani yüz ifadeleri köpeklerin ilgiyi üzerlerinde toplama yolunda buldukları bir
çare olabilir. Kaşların kaldırılması insanlarin direk iletişim amacıyla birbirlerine
yolladıkları en direkt mesajlardan birine örnek olarak kabul edilebilir. Köpeklerin
kurnazca bu insan ifadelerini taklit etme özellikleri, o an aslında ne hissediyorlarsa
hissetsinler, bizlerin diğer hayvanlarla yapmadığımız şekilde bazı duygularımızı
onlara yansıtmamıza neden oluyor.
RAOL ve LAOM kasları özellikle yoruma açık. Barnard Üniversitesi Köpek Bilişsellik
Laboratuvarı’da kıdemli araştırmacı olan Alexandra Horowitz buna farklı durumlarda
başka başka yorumlanabileceğini söylüyor. Birine göre üzgün başka birine göre pür
dikkat beni izliyor olarak yorumlayabiliriz. Olanı sorgulayan ya da inanmaz gözlerle
bize bakıyor sanabiliriz.” Horowitz’e göre köpekler primat kuzenlerimizden sonra bu
şekilde yüz ifadesini kullanan ikinci tur. Atlar da gözlerini çevirerek düşünceli
düşünceli bakıyor görünebilirler; ancak onları genel yüz ifadeleri köpeklerde olduğu
gibi insansı bir etki yaratmaz. Köpeklerle ilişki kurmaya o denli hevesliyiz ki ağzılarını
yayış şekillerinde gülümsediklerini görmek istiyoruz. Yeni araştırma bana daha çok
yüzlerini insan gibi hareket ettirebildiklerini gösteriyor. İfadesiz yüzlerden
hoşlanmıyoruz.”
Hem Horowitz hem de Johnston, Sibirya tilkileri ve Avustralya Dingoları üzerinde
yapılacak bir araştırmanın kaş hareketleri ve diğer evrimsel özellikleri anlamakta bize
ışık tutacağına dikkat çekmekteler. İki tür de insanlara yakın yaşamaktadırlar ve ilk
köpeklere en yakın yaşayan akraba olarak kabul edilmektedirler. Köpekler
evcilleşmeye kayarken onlar neden yabani kalmışlardır? Tur olarak tek başına bu
hayvanı neden seçtiğimiz büyük miktarda bilgi içermeketdir” diyor Horowitz. “Bu bir
bakıma kendimiz hakkında birşeyleri keşfetmek demek.

yle="vertical-align: inherit;">“https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/06/domestication-gave-dogstwo-new-eye-muscles/591868/

 

Kaynak : Kinoliji Akademisi FB grubunda Ilker Unlu tarafindan yazilip yayinlanmistir.

Daha Fazla Göster

Murat KUMPAS

Haus of Rottweiler Türkiye petshop değildir. Biz önce köpeklerimizin sağlığı ve köpeklerimizi Federasyon (kif.org.tr) ve FCI ırk standartına (güzellik yarışmalarına) hazırlıyoruz. Federasyona kayıtlı yetiştirici olduğumuz için bizi takip eden dostlarımıza örnek olmamız gerektiğinden, bu sorumluluğu kendimizde hissediyoruz. Bütün sosyal medya hesaplarımızda bizi takip eden dostlarımıza özellikle yeni köpek sevdasına yakalanmış acemi dostlarımıza köpek bakımı, köpeğe nasıl davranması gerektiği, nasıl beslenmesi gerektiği, eğitimin püf noktalarını elimizden geldiği dilimizin döndüğü kadarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Bizim diğer çiftliklerden farkımız; çoğunluğu satış odaklı çalışıyor (petshop gibi)iken, biz ise size hizmet vermeye çalışıyoruz. Sizler bizden yavru aldığınızda bu sorumluluğu kaldıracak bilgiye sahip olmanızı istiyor, bu konuda yardımcı oluyoruz. Ve bizden sahiplendiğiniz yavrulara bakmaya hazır bireyler haline gelmenizde gerekli desteği veriyoruz. Bizim için çiftliğimizde ki köpeklerimizin sağlığı kadar sahiplendirdiğimiz evlatların sağlığı da önemlidir. Bizden yavru sahiplenen dostlarımız için özel WhatsApp grubumuz mevcut online yardım alabiliyor ve birlikte evlatları büyütüyoruz.. “Rottweiler Türkiye Ailesi her zaman bir ayrıcalıktır.” Bunu bize katıldığınız da fark edeceksiniz..

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün